Denný harmonogram

6,30 – 8,30 príchod detí
8,30 – 9,00 osobná hygiena, desiata
9,00 – 9,30 ľahká rozcvička, ranný kruh
9,30 – 10,30 výchovno-vzdelávacie aktivity (podľa veku)
10,30 – 11,30 osobná hygiena, pobyt vonku
11,30 – 12,00 obed
12,00 – 14,30 príprava na odpočinok, spánok
14,30 – 15,00 osobná hygiena, olovrant
15,00 – 17,30 voľné hry, pobyt vonku a priebežný odchod detí domov

*každý týždeň je tematický