O nás

Sme súkromná materská škôlka a jasličky rodinného typu, ktoré vznikli v roku 2013. Poskytujeme celodennú starostlivosť o Vaše detičky vo veku od 1,5 roka do 6 rokov. Nástup je možný kedykoľvek počas roka.

Sme zameraní na enviromentálnu výchovu. Vedieme detičky k láske k prírode a všetkému živému. V rámci tejto výchovy detičky navštevujú a starajú sa o zvieratká Veselej farmičky, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa škôlky. Takisto učíme detičky, ako si dopestovať vlastnú zeleninu a ovocie.

Nachádzame sa v tichej a bezpečnej lokalite v Šamoríne, časť Bučuháza. Priestory našej materskej škôlky a jasličiek sú zriadené v rodinnom dome, ktorý je kompletne zrekonštruovaný pre výchovné účely. Spĺňame všetky bezpečnostné a hygienické normy, ktoré sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Našou súčasťou je aj priestranný trávnatý dvor, ktorý je bezpečne oplotený. Disponujeme aj vlastným parkoviskom. Otváracia doba je od 06:30 do 17:30.

Naším cieľom je vytvoriť najvhodnejšie podmienky na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti. Vieme, že rodič je šťastný vtedy, keď je šťastné a spokojné jeho dieťa. Veselá farmička je pre Vaše dieťa tou najlepšou voľbou.

Edukačný plán školského vzdelávacieho programu

Veselá škôlka naša Farmička – Lienočky
Veselá škôlka naša Farmička – Včielky

Naše prednosti

  • kvalifikovaný personál s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním
  • úzka spolupráca so špeciálnym pedagogickým poradenstvom
  • celoročná prevádzka okrem dní pracovného pokoja
  • zostavený vlastný školský vzdelávací program vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím a výchovným programom
  • ISCED pre predprimárne vzdelávanie
  • možnosť čerpania štátneho príspevku do veku 3 rokov dieťaťa
  • individuálny prístup ku každému dieťaťu
  • intenzívna výučba anglického a maďarského jazyka
  • adaptačný pobyt zdarma
  • organizácia detských osláv, návšteva divadelných predstavení, poznávacích výletov, aktivít pre rodičov a deti (pikniky, besiedky)