Rodičom

Veselá farmička je rozdelená do 3 tried podľa veku:

1,5 – 2 roky jasličky I.
2 – 3 roky jasličky II.
3 – 6 rokov škôlka

Ako sa prihlásiť?

 • 1x vyplnená prihláška
 • 1x potvrdenie pediatra
 • 1x súhlas o bezinfekčnosti dieťaťa

Čo si priniesť do Veselej farmičky?

 • prezúvky
 • pyžamko
 • veci na prezlečenie
 • zubnú kefku
 • plienky (ak dieťatko používa )
 • kópiu preukazu poistenca
 • obľúbenú hračku

Ak Vaše dieťatko počas pobytu u nás ochorie, náš pedagóg zabezpečí izoláciu dieťatka v izolačnej miestnosti a okamžite informuje telefonicky rodiča.

Strava

Strava, ktorú poskytujeme v našom zariadení, sa denne dováža zo štátnej škôlky v Šamoríne. Strava pozostáva z desiaty, obeda, olovrantu, ovocia a zeleniny, pitného režimu počas celého dňa. Jedálniček pre deti je zostavovaný týždenne. 

Cena za stravnú jednotku je 3,50 € na deň. 

V prípade neprítomností dieťaťa je potrebné odhlásiť stravu do 7,00 hod.

Krúžky

Každý krúžok vedie kvalifikovaný odborník, ktorý berie do úvahy vekové osobitosti dieťaťa. Môžete si vybrať z nasledujúcich krúžkov:

 • Zumba kids s Katkou
 • Plávanie v x-bionic® sphere (počas celého roka)
 • Animoterapia s poníkom Kiara
 • Gymnastika
 • Anglický jazyk II
 • Korčuľovanie sa na ľade (zima)

Dokumenty pre rodičov

Prihláška dieťaťa do Veselej farmičky – Stiahnuť

Potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa – Stiahnuť

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa – Stiahnuť

Súhlas o používaní fotografií dieťaťa – Stiahnuť